Chú trọng kiểm toán đánh giá công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

Chú trọng kiểm toán đánh giá công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ

Linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ

“Phi USD hóa” thúc đẩy hệ thống tiền tệ đa cực

“Phi USD hóa” thúc đẩy hệ thống tiền tệ đa cực

Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả

Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả