Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 / 27-2-2024): Ngành quân y nỗ lực góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 / 27-2-2024): Ngành quân y nỗ lực góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân

Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn: Làm nghề y là hạnh phúc

Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn: Làm nghề y là hạnh phúc