Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn: Làm nghề y là hạnh phúc

Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn: Làm nghề y là hạnh phúc