Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Hội nghị công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và 1389 trong Quân đội

Hội nghị công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và 1389 trong Quân đội

9 cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc các Bộ

9 cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc các Bộ

Tỉnh Hưng Yên: Khám kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Tỉnh Hưng Yên: Khám kiểm tra sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân

Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân