Thái Lan chung tay cùng Việt Nam chống tin giả

Thái Lan chung tay cùng Việt Nam chống tin giả

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Trung Quốc và Thái Lan tổ chức tập trận Hải quân chung

Trung Quốc và Thái Lan tổ chức tập trận Hải quân chung