Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4: Tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khí tài

Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4: Tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khí tài

Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường

Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường

Scorpius G - Bước nhảy lượng tử trong tác chiến điện tử

Scorpius G - Bước nhảy lượng tử trong tác chiến điện tử

Quân đội Mỹ giảm sức mạnh trong tác chiến điện tử?

Quân đội Mỹ giảm sức mạnh trong tác chiến điện tử?

Khai mạc Hội thao Tác chiến điện tử toàn quân năm 2022

Khai mạc Hội thao Tác chiến điện tử toàn quân năm 2022

Luyện tập chuẩn bị cho hội thao tác chiến điện tử

Luyện tập chuẩn bị cho hội thao tác chiến điện tử

Bàn giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử

Bàn giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử