Nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử ở Quân đoàn 12

Nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử ở Quân đoàn 12

Ngày nghỉ của bộ đội tác chiến điện tử

Ngày nghỉ của bộ đội tác chiến điện tử

Quân khu 9: Làm chủ khí tài, thuần thục kỹ, chiến thuật tác chiến điện tử

Quân khu 9: Làm chủ khí tài, thuần thục kỹ, chiến thuật tác chiến điện tử

Tổ chức hoạt động tác chiến điện tử hiệu quả, bảo vệ an toàn các mục tiêu

Tổ chức hoạt động tác chiến điện tử hiệu quả, bảo vệ an toàn các mục tiêu

Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4: Tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khí tài

Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4: Tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khí tài

Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường

Bộ đội tác chiến điện tử Quân khu 5 trên thao trường