Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sảnsản phẩm OCOP

Tạo lợi thế vùng miền cho từng sản phẩm OCOP

Tạo lợi thế vùng miền cho từng sản phẩm OCOP

Tiếp sức cho sản phẩm OCOP

Tiếp sức cho sản phẩm OCOP

Chương trình OCOP cần có được những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế

Chương trình OCOP cần có được những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế

Cần Thơ mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cần Thơ mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gỡ khó đầu ra cho sản phẩm OCOP

Gỡ khó đầu ra cho sản phẩm OCOP

Ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Xây dựng các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”

Xây dựng các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”

An Giang công nhận thêm 14 sản phẩm OCOP

An Giang công nhận thêm 14 sản phẩm OCOP

 Để sản phẩm OCOP Thủ đô Hà Nội vươn xa

Để sản phẩm OCOP Thủ đô Hà Nội vươn xa