Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Học viện Quân y gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Campuchia

Học viện Quân y gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Campuchia

Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

Trung Quốc kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh

Chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc

Chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa