An Giang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

An Giang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam đồng hành với sự phát triển của đất nước

Phật giáo Việt Nam đồng hành với sự phát triển của đất nước

Tổng cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hợp tác để tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tổng cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hợp tác để tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam