An Giang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

An Giang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam đồng hành với sự phát triển của đất nước

Phật giáo Việt Nam đồng hành với sự phát triển của đất nước