Palestine được trao thêm quyền tại WHO

Palestine được trao thêm quyền tại WHO

Chính phủ Slovenia công nhận nhà nước Palestine

Chính phủ Slovenia công nhận nhà nước Palestine

Đại hội đồng Liên hợp quốc trao thêm quyền cho Palestine

Đại hội đồng Liên hợp quốc trao thêm quyền cho Palestine

Algeria tuyên bố đề cử lại tư cách thành viên đầy đủ của Palestine trong Liên hợp quốc

Algeria tuyên bố đề cử lại tư cách thành viên đầy đủ của Palestine trong Liên hợp quốc