Trung tướng Phạm Trường Sơn thăm Tiểu đoàn Bộ binh Pakistan tại Phái bộ UNISFA

Trung tướng Phạm Trường Sơn thăm Tiểu đoàn Bộ binh Pakistan tại Phái bộ UNISFA

Nổ tàu chở hóa chất ở Pakistan

Nổ tàu chở hóa chất ở Pakistan

"Đại sứ du lịch" 5 tuổi của Pakistan

Căng thẳng leo thang giữa Afghanistan và Pakistan

Căng thẳng leo thang giữa Afghanistan và Pakistan

Pakistan tấn công các mục tiêu phiến quân ở Iran

Pakistan tấn công các mục tiêu phiến quân ở Iran