Pháp luật quy định như thế nào về đạo đức, lối sống đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước?

Pháp luật quy định như thế nào về đạo đức, lối sống đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước?

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” tại thành phố Thủ Đức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” tại thành phố Thủ Đức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Người thẩm phán phải là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Người thẩm phán phải là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh