“Đặt tên” cho nông sản Việt

“Đặt tên” cho nông sản Việt

AgroViet 2022- quảng bá, đưa nông sản chất lượng cao tới người tiêu dùng

AgroViet 2022- quảng bá, đưa nông sản chất lượng cao tới người tiêu dùng

Sẽ biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc

Sẽ biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc

Xây dựng trung tâm dữ liệu phân tích, dự báo thị trường nông sản

Xây dựng trung tâm dữ liệu phân tích, dự báo thị trường nông sản

Cần đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nông dân

Cần đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nông dân

Hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ sẽ bày bán nhiều loại nông sản, đặc sản Sơn La

Hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ sẽ bày bán nhiều loại nông sản, đặc sản Sơn La