Thượng tướng Phạm Hoài Nam làm việc tại Nhà máy Z121

Thượng tướng Phạm Hoài Nam làm việc tại Nhà máy Z121

Nhà máy Z121 - Cảm ơn Người lao động

Nhà máy Z121 - Cảm ơn Người lao động