Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Nhà máy Z121 có nhiều khó khăn chi phối, tác động như đại dịch Covid-19 bùng phát; suy thoái kinh tế toàn cầu; giá cả vật tư biến động, các chuỗi cung ứng gián đoạn... Trong khi đó, Nhà máy vừa tập trung sản xuất hàng quốc phòng, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh (SXKD) mặt hàng kinh tế, đồng thời triển khai một số dự án đầu tư nâng cao năng lực SXKD. Vì thế, hướng phát triển, mục tiêu SXKD, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đặt ra đối với công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT của Nhà máy những yêu cầu mới, thúc đẩy đội ngũ CB, CNV ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã xác định.

leftcenterrightdel

Công nhân Xí nghiệp Hỏa cụ, Nhà máy Z121 tum miệng hạt lửa. 

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z121 đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐ-KT và tổ chức Phong trào TĐQT bám sát chủ trương, định hướng của trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, gắn bó và hòa quyện với các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, bảo đảm phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ, động viên CB, CNV vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy luôn chủ động gắn thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, Nhà máy tập trung các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp với việc đẩy mạnh thi đua, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành gần 60 chủng loại với hơn 99 triệu sản phẩm từ các nguồn ngân sách, bảo đảm số lượng, chất lượng và tiến độ, góp phần quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong nhiệm vụ sản xuất kinh tế, Nhà máy chú trọng công tác nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm mới. Một số mặt hàng kinh tế được quan tâm đầu tư, nghiên cứu nâng cao năng lực sản xuất như pháo hoa, pháo hoa nổ, dây nổ chịu nước, kíp nổ đốt, kíp nổ điện... Đặc biệt, từ khi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ có hiệu lực, Nhà máy triển khai nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều chủng loại pháo hoa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, tạo đà phát triển bền vững; giá trị sản xuất, doanh thu của Nhà máy liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2019, giá trị sản xuất của Nhà máy là 1.381 tỷ đồng, giá trị doanh thu 1.392 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11,5 triệu/người/tháng thì đến năm 2023, giá trị sản xuất của Nhà máy đạt 3.030 tỷ đồng, giá trị doanh thu là 3.027 tỷ đồng, thu nhập bình quân 19,7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, trước yêu cầu phát triển SXKD, Nhà máy đã triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và kinh tế. Quá trình thực hiện, Nhà máy chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và chất lượng công trình, triển khai 28 dự án và báo cáo kinh tế-kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, góp phần phát triển ngành CNQP và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, kinh tế của Nhà máy.

leftcenterrightdel

Công nhân Xí nghiệp Hỏa cụ, Nhà máy Z121 sản xuất sản phẩm mồi lửa điện. Ảnh: PHÚ THỌ 

Với tinh thần thi đua liên tục, bền bỉ, từ năm 2019 đến nay, Nhà máy đã triển khai thực hiện 82 đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ bảo đảm đúng tiến độ và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Việc sắp xếp hợp lý hóa, tối ưu sản xuất theo chương trình Kaizen, 5S đã nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; tạo điều kiện để thực hiện chuyên sâu trong sản xuất, tăng năng suất lao động. Cùng với các mặt công tác khác, từ thi đua và qua thi đua, Nhà máy Z121 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên và giữ vững tốp đầu trong các doanh nghiệp của Tổng cục CNQP.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên, những năm tới, Nhà máy Z121 xác định hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến mới về năng lực sản xuất quốc phòng và kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, thích ứng nhanh với cơ chế mới và yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp quân đội trong tình hình mới. Để đạt được mục tiêu thi đua, các cơ quan, đơn vị thuộc Nhà máy Z121 xác định tổ chức hiệu quả Phong trào TĐQT và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, duy trì thi đua thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có bề rộng và chiều sâu; không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà máy trong giai đoạn mới.

Thượng tá TRẦN MẠNH HÙNG - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất 21-Nhà máy Z121

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.