Bứt phá ngoạn mục của Nhà hát Kịch nói Quân đội

Bứt phá ngoạn mục của Nhà hát Kịch nói Quân đội

“Hoa khôi dạy chồng”-nét thử nghiệm mới của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch nói Quân đội

“Hoa khôi dạy chồng”-nét thử nghiệm mới của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch nói Quân đội