Sự nỗ lực, quyết tâm của “cô gái vàng” ​SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh

Sự nỗ lực, quyết tâm của “cô gái vàng” ​SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh