Sự nỗ lực, quyết tâm của “cô gái vàng” ​SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh

Sự nỗ lực, quyết tâm của “cô gái vàng” ​SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng lịch sử cho thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng lịch sử cho thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh - cánh chim không mỏi

Nguyễn Thị Oanh - cánh chim không mỏi