Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ thi công đường tuần tra biên giới

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ thi công đường tuần tra biên giới

Mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng ngân sách Nhà nước

Mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng ngân sách Nhà nước

Petrovietnam về đích trước 5 tháng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Petrovietnam về đích trước 5 tháng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022

Địa phương cần bố trí tăng dần chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ

Địa phương cần bố trí tăng dần chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng

F-35- “Bom hẹn giờ” ngân sách đối với quân đội các nước châu Âu?

F-35- “Bom hẹn giờ” ngân sách đối với quân đội các nước châu Âu?