Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN 2020

Lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN 2020

Đóng góp vào thành công chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Đóng góp vào thành công chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam nỗ lực cao nhất tổ chức các hội nghị quân sự-quốc phòng còn lại trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam nỗ lực cao nhất tổ chức các hội nghị quân sự-quốc phòng còn lại trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Tập huấn tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Tập huấn tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam đang tập trung làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Việt Nam đang tập trung làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Tin tưởng vào thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Tin tưởng vào thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2020

VNPT cam kết cùng Chính phủ thực hiện tốt năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020

VNPT cam kết cùng Chính phủ thực hiện tốt năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020