Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”