Quân khu 4: Công viên xanh của Lữ đoàn Công binh 414

Quân khu 4: Công viên xanh của Lữ đoàn Công binh 414

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) khơi dậy truyền thống để bộ đội say mê cống hiến

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) khơi dậy truyền thống để bộ đội say mê cống hiến

Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 tổ chức diễn tập thành công tốt đẹp

Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 tổ chức diễn tập thành công tốt đẹp

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”