Bắc Trung Bộ liên kết phát triển kinh tế biển

Bắc Trung Bộ liên kết phát triển kinh tế biển

Quân khu 9: Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế biển, đảo

Quân khu 9: Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế biển, đảo

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Phát triển kinh tế biển: Phát triển kinh tế biển, thực hiện phương châm “Đột phá - năng động - sáng tạo - bền vững”

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Phát triển kinh tế biển: Phát triển kinh tế biển, thực hiện phương châm “Đột phá - năng động - sáng tạo - bền vững”

Kiên trì bám biển, vững vàng nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế

Kiên trì bám biển, vững vàng nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế

Bài 4: Phát triển bền vững hướng tới tập đoàn kinh tế biển (Tiếp theo và hết)

Bài 4: Phát triển bền vững hướng tới tập đoàn kinh tế biển (Tiếp theo và hết)

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bến Tre phải xây dựng quy hoạch để phát triển kinh tế biển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bến Tre phải xây dựng quy hoạch để phát triển kinh tế biển

Kinh tế biển đóng góp hơn 40% GRDP của tỉnh Ninh Thuận

Kinh tế biển đóng góp hơn 40% GRDP của tỉnh Ninh Thuận

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển Kiên Giang

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển Kiên Giang

Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm từ Bình Thuận

Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm từ Bình Thuận

Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng

Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng