Nâng cao chất lượng chống IUU giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và lực lượng an ninh kinh tế

Nâng cao chất lượng chống IUU giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và lực lượng an ninh kinh tế

Hỏi - Đáp pháp luật: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi - Đáp pháp luật: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được pháp luật quy định như thế nào?

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Bắc Trung Bộ liên kết phát triển kinh tế biển

Bắc Trung Bộ liên kết phát triển kinh tế biển

Quân khu 9: Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế biển, đảo

Quân khu 9: Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế biển, đảo

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Phát triển kinh tế biển: Phát triển kinh tế biển, thực hiện phương châm “Đột phá - năng động - sáng tạo - bền vững”

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Phát triển kinh tế biển: Phát triển kinh tế biển, thực hiện phương châm “Đột phá - năng động - sáng tạo - bền vững”

Kiên trì bám biển, vững vàng nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế

Kiên trì bám biển, vững vàng nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế

Bài 4: Phát triển bền vững hướng tới tập đoàn kinh tế biển (Tiếp theo và hết)

Bài 4: Phát triển bền vững hướng tới tập đoàn kinh tế biển (Tiếp theo và hết)

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bến Tre phải xây dựng quy hoạch để phát triển kinh tế biển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bến Tre phải xây dựng quy hoạch để phát triển kinh tế biển