Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN