Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị ADMM hẹp

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị ADMM hẹp

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN