Giá xăng dầu hôm nay (15-10): Lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (15-10): Lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay 13-10: Tiếp tục giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 13-10: Tiếp tục giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 12-10: Kéo dài đà giảm

Giá xăng dầu hôm nay 12-10: Kéo dài đà giảm

Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Đảo chiều, giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Đảo chiều, giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (6-10): Liên tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay (6-10): Liên tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay (4-10): Trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay (4-10): Trái chiều