Giá xăng dầu hôm nay (12-1): Tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (12-1): Tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (8-1): Tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (8-1): Tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (5-1): Trượt dài

Giá xăng dầu hôm nay (5-1): Trượt dài

Giá xăng dầu hôm nay (2-1): Đứng yên

Giá xăng dầu hôm nay (2-1): Đứng yên