Giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong chiều nay?

Giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong chiều nay?

Giá xăng dầu hôm nay (12-12): Tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (12-12): Tăng nhẹ