Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Huy động hơn 150 cán bộ, nhân viên thực hiện ca lấy-ghép đa tạng

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Huy động hơn 150 cán bộ, nhân viên thực hiện ca lấy-ghép đa tạng

Số ca ghép tạng từ người cho sống chiếm hơn 90%

Số ca ghép tạng từ người cho sống chiếm hơn 90%