Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh được quy định như thế nào

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh được quy định như thế nào

5 điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận

5 điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận

Điện Biên phối hợp trồng 1.000 cây hoa ban tại các điểm di tích

Điện Biên phối hợp trồng 1.000 cây hoa ban tại các điểm di tích

Điện Biên: Động thổ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam

Điện Biên: Động thổ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò