Làm rõ việc hai người giả danh Thượng tướng và Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam

Làm rõ việc hai người giả danh Thượng tướng và Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam