Thượng Hải đạt mục tiêu “Zero Covid”

Thượng Hải đạt mục tiêu “Zero Covid

Khám, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 miễn phí cho người dân

Khám, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 miễn phí cho người dân

Hơn 1 triệu người dân Thủ đô được khám sức khỏe hậu Covid-19

Hơn 1 triệu người dân Thủ đô được khám sức khỏe hậu Covid-19