Bộ Y tế phát động cuộc thi nhảy

Bộ Y tế phát động cuộc thi nhảy "Vũ điệu 2 K+", kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ca mắc Covid-19 lại tăng mạnh

Ca mắc Covid-19 lại tăng mạnh

Ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh

Ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh