Kiểm định chung cư cũ

Kiểm định chung

Hà Nội yêu cầu hoàn thành di dời dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D trong quý I-2023

Hà Nội yêu cầu hoàn thành di dời dân khỏi chung nguy hiểm cấp D trong quý I-2023

Nhanh chóng di dời người dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm

Nhanh chóng di dời người dân khỏi chung nguy hiểm

Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ đạt tiêu chuẩn ngay trong năm 2023

Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư cải tạo chung đạt tiêu chuẩn ngay trong năm 2023

Huy động các nguồn lực để cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Huy động các nguồn lực để cải tạo chung tại Hà Nội