Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel từ bỏ tranh cử Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel từ bỏ tranh cử Nghị viện châu Âu

Bỉ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu

Bỉ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước châu Âu