Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu

Truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho học viên

Truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho học viên