Đại tướng Phan Văn Giang thăm Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang thăm Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam