Phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh

Phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh

Người tốt - việc tốt: Thầy thuốc quân y kịp thời cấp cứu người bị nạn

Người tốt - việc tốt: Thầy thuốc quân y kịp thời cấp cứu người bị nạn

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị dị ứng với nhiều loại thuốc mê, kháng sinh

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị dị ứng với nhiều loại thuốc mê, kháng sinh

Cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động