Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được mở rộng vào năm 2025

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được mở rộng vào năm 2025