Covid hôm nay (31-5): 241 ca nhiễm được công bố khỏi bệnh

Covid hôm nay (31-5): 241 ca nhiễm được công bố khỏi bệnh

Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Marburg

Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Marburg

60% ca Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5

60% ca Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5