Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại HTX Phát Tài – mô hình sử dụng NPK Phú Mỹ

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc tại HTX Phát Tài – mô hình sử dụng NPK Phú Mỹ

Chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chung sức khai thác những tiềm năng, lợi thế

Chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Chung sức khai thác những tiềm năng, lợi thế

DIỄN ĐÀN AN NINH LƯƠNG THỰC: Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Biến đổi khí hậu không ảnh hưởng đến sản xuất lúa và an ninh lương thực quốc gia

DIỄN ĐÀN AN NINH LƯƠNG THỰC: Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Biến đổi khí hậu không ảnh hưởng đến sản xuất lúa an ninh lương thực quốc gia