Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày báo cáo về kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó có việc đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển rất to lớn, toàn diện và nổi bật: Từ nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực với những sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới; từ một nền nông nghiệp quy mô nhỏ, khép kín, tự cung, tự cấp đã chuyển sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hoạt động theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập...

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có những bước phát triển nhanh; tốc độ tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động nghiêm trọng, đã chứng tỏ vai trò “trụ đỡ” rất quan trọng của nền kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đạt được những thành tựu đó trước hết là nhờ những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm “dân là gốc”; phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong thực tiễn sinh động và sống động của phát triển nông nghiệp và nông thôn thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những sáng kiến đột phá, mô hình phát triển năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn qua gần 40 năm đổi mới. Đồng chí cũng đề nghị toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: HÀ VŨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.