Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẵn sàng công tác phòng, chống dịch

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẵn sàng công tác phòng, chống dịch