Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho các cán bộ lão thành

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho các cán bộ lão thành

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang: Lấy huyết khối cho bệnh nhân tắc động mạch chậu đùi cấp

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang: Lấy huyết khối cho bệnh nhân tắc động mạch chậu đùi cấp

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẵn sàng công tác phòng, chống dịch

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẵn sàng công tác phòng, chống dịch