Agribank hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phòng, chống Covid-19

Agribank hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phòng, chống Covid-19

Hà Nội: Thêm 4 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Vĩnh Phúc

Hà Nội: Thêm 4 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Vĩnh Phúc

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly tập trung toàn bộ nhân viên y tế, người lao động

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly tập trung toàn bộ nhân viên y tế, người lao động