Đồng hành cùng ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ

Đồng hành cùng ngư dân trên đảo Bạch Long

Tuyên truyền pháp luật trên khu vực biển đảo Bạch Long Vĩ

Tuyên truyền pháp luật trên khu vực biển đảo Bạch Long

Ban CHQS huyện Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng): Vượt khó, tăng gia hiệu quả

Ban CHQS huyện Bạch Long (thành phố Hải Phòng): Vượt khó, tăng gia hiệu quả

Người lính thợ có tình yêu đặc biệt với đảo Bạch Long Vĩ

Người lính thợ có tình yêu đặc biệt với đảo Bạch Long

Những ngày Tết ở đảo Bạch Long Vĩ

Những ngày Tết ở đảo Bạch Long