Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10km/giờ

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10km/giờ

Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tháng 11-2023, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Tháng 11-2023, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão