leftcenterrightdel

Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Bắc Trung Quốc ngày 21-8-2023. Ảnh: THX

Vệ tinh nói trên có tên gọi Gaofen-12 04, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công.

Vệ tinh này sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khảo sát đất liền, quy hoạch hóa đô thị, thiết kế mạng lưới đường bộ, ước tính năng suất cây trồng và cứu hộ thiên tai.

Việc phóng vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới này đánh dấu sứ mệnh bay lần thứ 484 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

THANH SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.