Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, vấn đề về sự sẵn có và phân phối công bằng các bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc men và thiết bị bảo hộ vẫn chưa được giải quyết. “Trước những rủi ro cao tiếp tục xảy ra, chúng tôi coi việc mở rộng tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác APEC trong các lĩnh vực như tổ chức tiêm chủng hàng loạt cho người dân, bao gồm cả người lao động di cư và phục hồi sức khỏe cho những người bị nhiễm bệnh”, ông Putin khẳng định.

THU NGA