QĐND - Ngày 3-11, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch đã thông báo về việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Cụ thể, mức xếp hạng phát hành trái phiếu Chính phủ (IDR) bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng lên một bậc từ mức “B+” thành “BB-”. Đồng thời, mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành của Việt Nam đối với các trái phiếu không bảo đảm bằng đồng nội tệ và ngoại tệ cũng được nâng từ mức “B+” lên mức “BB-”.

Trong khi đó, xếp hạng nhà phát hành ngoại tệ ngắn hạn được giữ nguyên ở mức B. "Chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã được điều chỉnh theo hướng đạt được sự ổn định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thắt chặt tiền tệ, khiến tăng trưởng tín dụng giảm từ mức 32% trong năm 2010 xuống còn khoảng 12% vào năm nay", Fitch nhận xét.


TỐ UYÊN