Dân tộc Lào là một dân tộc anh hùng, có lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, có ý chí tự lực và khát vọng vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước; nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, nhân dân Lào đã đứng lên đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và đập tan ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào vào ngày 2-12-1975. Nước CHDCND Lào thực sự trở thành nhà nước dân chủ nhân dân là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

leftcenterrightdel
Ảnh: Vietnamplus.vn. 

Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng khẳng định “Chưa bao giờ nhân dân Lào tự làm nên lịch sử của chính mình, giành được thắng lợi toàn diện, triệt để, trọn vẹn và vang dội nhất như lúc này”. Thắng lợi này không chỉ dừng lại ở độc lập dân tộc, đây là lần đầu tiên nhân dân các bộ tộc Lào đã thực sự được làm chủ trên đất nước của chính mình, đất nước có độc lập, tự do, tiến lên xã hội chủ nghĩa, thỏa mãn những ước mở, khát vọng chân chính của nhân dân các bộ tộc Lào cũng như của nhân loại. 

Tuyên bố thành lập nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975, trở thành dấu mốc ghi dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng dân tộc Lào, thắng lợi vẻ vang được thêu dệt lên bằng chính cả xương máu, trí tuệ, mồ hôi và công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cuộc đấu tranh anh dũng chống lại bọn đế quốc xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Lào (sau được đổi tên là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào).

Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta thấy rằng, mặc dù vũ khí trang bị của Quân đội Lào còn thua kém địch gấp nhiều lần, quân đội chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, song dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, điều kiện thiếu thốn, cùng với toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước là minh chứng hùng hồn đầu tiên cho tính đúng đắn của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Ngày 2-12-1975, nhân dân các bộ tộc Lào đã gặt hái được thành quả to lớn trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, là ngày mà nhân dân các bộ tộc Lào có được quyền tự do, có được quyền làm chủ chính mình, là ngày đất nước Lào hoàn toàn độc lập và đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, có vị trí và vai trò sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngày 2-12-1975 là ngày của hòa bình, bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trong suốt 47 năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm định hướng nhân dân tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Bảo vệ và xây dựng đất nước. Bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn; đời sống người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm y tế và nước sạch được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, phục vụ tốt cho sinh hoạt của người dân. Dự báo GDP năm nay tăng trưởng ở mức 4,5%; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn lực lượng vũ trang tiếp tục kiên định với đường lối đổi mới toàn diện và mang tính nguyên tắc của Đảng, tăng cường khối sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, phát huy lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường; phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tận tâm tận lực với công việc; mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại, bảo đảm môi trường hòa bình phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện cùng nhau phát huy truyền thống vẻ vang Quốc khánh 2-12, thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

HUY ĐÔNG (theo Báo TTX Lào)