leftcenterrightdel
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng chụp ảnh chung cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Dũng được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2022-2025; nhấn mạnh Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Bộ Ngoại giao trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian qua; mong muốn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tập trung vào một số lĩnh vực như: Khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, quân y, phòng chống dịch Covid-19...

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đã có bước phát triển đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, là một bộ phận quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời cho biết cá nhân Đại sứ và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

ANH VŨ