Tham dự phiên họp còn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì Phiên họp toàn thể.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm khẳng định: Mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động bởi dịch Covid-19 nhưng Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 32 của UBPH và các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch, tiến độ, thu được nhiều kết quả có giá trị, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trên cả 3 hướng nghiên cứu (độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới) phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường của riêng phía Việt Nam do Trung tâm chủ trì được triển khai hoàn thành với số lượng lớn (67 đề tài, nhiệm vụ các cấp). Từ kết quả nghiên cứu của Trung tâm, có 41 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học có uy tín trên thế giới và 9 bài báo khoa học khác được đăng trên các tạp chí, trình bày tại hội nghị khoa học trong nước.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trình bày báo cáo tại phiên họp.

Việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn được đẩy mạnh, có sản phẩm đã được đưa vào trang bị trong quân đội; một số sản phẩm thử nghiệm, ứng dụng thử tại các đơn vị được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả.

Công tác đào tạo cán bộ, công tác tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu tiếp tục được đầu tư. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận tại Phiên họp. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong 6 tháng đầu năm 2022, biểu dương Trung tâm đã nghiêm túc, tích cực, linh hoạt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp lần thứ 32 UBPH và chỉ đạo của Phân ban. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương hướng hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, khoa học, công nghệ và môi trường; tiếp tục đổi mới nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ quân sự, quốc phòng gắn với nghiên cứu cơ bản, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo ra nhiều sản phẩm hiện đại, thiết thực, hiệu quả, lưỡng dụng. Chủ động, linh hoạt đề xuất các nội dung hợp tác với Liên bang Nga và các nước khác để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực mà Trung tâm có thế mạnh; tập trung nghiên cứu, sản xuất một số sản phẩm thay thế nhập khẩu. Tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng đối phó với dịch Covid-19 và các dịch bệnh tiềm ẩn khác. Phối hợp chặt chẽ với phía Nga và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ đã xây dựng... Làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung cho Phiên họp lần thứ 33 UBPH liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH