QĐND - Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo tôi là rất ý nghĩa, rất quan trọng để hình thành nếp sống nói và làm theo pháp luật. Cũng là điều rất cần thiết đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền pháp chế XHCN. Mà nhà nước pháp quyền thì pháp luật được thượng tôn. Pháp luật thượng tôn thì không đơn thuần là chỉ xây dựng pháp luật mà là phải tuân thủ pháp luật, nhận thức đúng pháp luật.

Trung tướng Trần Văn Độ.

Ngày Pháp luật Việt Nam là sự kiện để toàn bộ cơ quan, tổ chức, cá nhân hướng vào đó để nâng cao việc phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật. Và làm thế nào để từ nhận thức pháp luật đó biến thành hành động, thói quen tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, Ngày Pháp luật Việt Nam chỉ là một sự kiện để người ta ghi nhận, còn để vấn đề nhận thức, nâng cao được pháp luật thì cần có một quá trình. Ngày này chỉ nhắc nhở chúng ta, công dân chúng ta nâng cao trách nhiệm hơn nữa, không những ban hành pháp luật có tính khả thi mà để tổ chức bằng mọi hình thức, biện pháp khác nhau để pháp luật được nhận thức đúng, được học tập, được tuân thủ.

Để nhận thức được pháp luật phải có kiến thức pháp luật. Ngay như vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn đang được dư luận quan tâm hiện nay, dù có thể có oan sai nhưng cũng không nên có những quy kết vội vàng. Việc xử lý cũng phải theo đúng trình tự Tố tụng Hình sự. Có người nói, phải là giám đốc thẩm mới đúng nhưng nếu nhìn theo góc độ khoa học pháp lý, thì tôi nghĩ tái thẩm có cơ sở hơn. Điều quan trọng nhất là nhận thức và xử lý nghiêm minh, không để sót người, lọt tội cũng như không để oan sai. Hy vọng rằng, từ nay có Ngày Pháp luật Việt Nam rồi thì trình độ nhận thức về pháp luật của xã hội sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa.

NGUYÊN MINH (ghi)