Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp về công tác công đoàn, 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở Học viện Chính trị luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp được xác định cụ thể, phù hợp, phát huy được tinh thần xung kích của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ theo phương châm “Chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; hướng trọng tâm vào đột phá đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị nơi có tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVCĐ, NLĐ. Các công đoàn cơ sở đã tích cực đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục sát với tình hình đơn vị và trình độ nhận thức, tâm lý của ĐVCĐ; kết hợp chặt chẽ giữa nội dung giáo dục của đơn vị với nội dung sinh hoạt, hoạt động của tổ chức công đoàn; tập trung giáo dục truyền thống của giai cấp công nhân, phẩm chất người cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm, thái độ lao động cho ĐVCĐ. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, có nhiều đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Học viện và điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, ĐVCĐ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong công tác và học tập.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐVCĐ, các công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua. Nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua tập trung hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giải quyết khó khăn, hạn chế trong công tác phục vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ” đã trở thành động lực, phát huy tính tự giác, thúc đẩy ĐVCĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời khơi gợi và phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến của ĐVCĐ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ của từng cơ quan, đơn vị. 5 năm qua, Học viện có 17 sáng kiến được công nhận từ cấp cơ sở đến học viện. Tham gia tuổi trẻ sáng tạo toàn quân có 2 đề tài đoạt giải nhì, 2 đề tài đoạt giải ba; nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả, tham gia hội thi, hội thao các cấp, các ngành tổ chức từ đơn vị đến cấp toàn quân đều được đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Đoàn đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Học viện Chính trị hành quân về nguồn (Tân Trào, Tuyên Quang), năm 2022. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG 

Để công tác công đoàn đi vào thực chất, giai đoạn 2018-2023, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn. Theo đó, cơ quan chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chất lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ công đoàn được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức công đoàn khắc phục khó khăn, vướng mắc. Kết quả đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm, 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 178 lượt cán bộ, ĐVCĐ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 651 lượt cán bộ, ĐVCĐ được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được thủ trưởng Học viện tặng Bằng khen, Giấy khen trong Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022, 1 cá nhân được tuyên dương cấp toàn quân...

Cũng 5 năm qua, tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò tham gia quản lý thông qua việc đề xuất nội dung xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn; phối hợp với hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, phát huy quyền làm chủ tập thể của ĐVCĐ, tạo được không khí dân chủ, đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Các hoạt động xã hội của công đoàn có bước đổi mới, nhất là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của đoàn viên; phát huy có hiệu quả nguồn Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng và các nguồn vốn vay khác. 100% ĐVCĐ đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”... ; và các hoạt động thăm hỏi, tặng quà khác.

Giai đoạn 2023-2028, với khẩu hiệu hành động, cán bộ, ĐVCĐ Học viện “Kiên định, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết thắng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Công đoàn Học viện tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác” và “Nâng cao chất lượng ban chấp hành công đoàn cơ sở”. Phát huy kết quả đạt được, Công đoàn Học viện Chính trị cần chủ động, tích cực, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị lần thứ V (2023-2028), xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Học viện Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng VŨ ĐỨC LONG

Phó chính ủy Học viện Chính trị

* Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.