Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị quản lý học viên, đào tạo nên những cán bộ chủ trì về chính trị cho quân đội, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy hệ đã thực hiện tốt khâu đột phá vào xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập cho học viên. Nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu, tổ chức tốt các hoạt động sau bài giảng, bồi dưỡng phương pháp học tập, chuẩn bị tốt vật chất cho huấn luyện; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên được duy trì chặt chẽ, ý thức học tập, rèn luyện của học viên được nâng lên.

Mặt khác, hệ thường xuyên quan tâm xây dựng phẩm chất người học, để đội ngũ học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự là cán bộ chủ trì về chính trị ở các cấp trong quân đội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở các đơn vị trong toàn quân. Nhờ vậy, kết quả học tập và rèn luyện của học viên chỉ tính từ năm 2015 đến 2020 được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá, giỏi chiếm hơn 98%.

leftcenterrightdel
Học viên Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch diễn tập tại thực địa. Ảnh: QUỐC MINH 

Đối với nhiệm vụ diễn tập, theo chương trình đào tạo hai năm, học viên trải qua hai đợt diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp, cấp trung đoàn và sư đoàn bộ binh trên bản đồ và thực địa, Đại tá Cao Hồng Phong, Hệ trưởng Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, chia sẻ: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy hệ và cấp ủy các lớp đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, học viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt diễn tập cuối khóa. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch và ý định diễn tập đã đề ra.

Trong từng khâu, từng nội dung, trình tự các bước tiến hành diễn tập, cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm tới dự, theo dõi, chỉ đạo các khung tiến hành nội dung tập bài; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nảy sinh, bảo đảm quá trình diễn tập tuân thủ nghiêm túc kế hoạch điều hành và ý định diễn tập được phê chuẩn”. 

Thời gian qua, hệ đã bám sát sự điều hành của đạo diễn, tập trung truyền đạt cho học viên những kiến thức trong suốt quá trình giảng dạy, nghiên cứu và cập nhật các văn bản mới của cấp trên. Nhiều nội dung và phương pháp chỉ đạo, thực hành các vấn đề huấn luyện, xử trí tình huống được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, sát với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Một số nội dung mới, thiết thực và sinh động cũng được bổ sung cho phù hợp với thực tế của một cuộc chiến tranh tương lai trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là các phương tiện và vũ khí tiến công đường không.

Kết quả diễn tập hằng năm, 100% học viên có kết quả khá, giỏi, tỷ lệ giỏi đạt trên 25%, Hệ được Đảng ủy, Ban giám đốc tặng 10 Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia diễn tập; năm 2020, Hệ được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

LÊ THÀNH