Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị triển khai nhiều biện pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng giáo án, bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học”; kịp thời cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Chủ động hiệp đồng và tổ chức cho học viên đi đào tạo liên kết, thực tập, giảng tập, diễn tập đạt kết quả tốt...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, học viện cần tập trung làm tốt một số nội dung. Trọng tâm là huấn luyện, đào tạo các đối tượng đúng quy định của trên, nắm vững và vận dụng tốt phương châm giáo dục, đào tạo theo hướng “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; tích cực cập nhật, bổ sung các nội dung mới vào chương trình, đào tạo phù hợp với từng đối tượng, sát thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tổng kết công tác thực tiễn, nhất là những kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thụ vào tài liệu giáo trình phục vụ giảng dạy, nghiên cứu của các đối tượng. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc...

 ĐÔNG THẮNG